Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MDT Martina Thomanowski, 46-380 Dobrodzień , ul. Lubliniecka 5.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) realizacji Państwa zamówień oraz informowania o ofercie naszej firmy, a także w celu kontaktu bezpośredniego naszych pracowników z Państwem
2) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.RODO (prawny interes Administratora),
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody)
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz dostawcom usług transportowych, wyłącznie w celu realizacji celów wymienionych w pkt. 2;
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego.
8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mailowo pod adresem:
info@fit-dieta.pl lub pisemnie na adres: MDT Martina Thomanowski, 46-380 Dobrodzień , ul. Lubliniecka 5.
Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące Pani/Pana danych osobowych lub chce się Pani/Pan dowiedzieć, jak uzyskać do nich dostęp, jak je uaktualnić czy usunąć, proszę pisać na adres:
info@fit-dieta.pl

Z wyrazami szacunku
MDT Martina Thomanowski, 46-380 Dobrodzień , ul. Lubliniecka 5